OM

Arkitekt_Lars-Goran_Sonnerbo_Studio_Helge_Arkitektur_och_Design
Arkitekt Lars-Göran Sönnerbo

KONTORET

Studio Helge AoD är ett mindre arkitektkontor som vänder sig framför allt till privatpersoner.

Projekten består främst av:
-Villor
-Fritidshus
-Om- & tillbyggnader
-Kompletteringsbyggnader ( tex Attefallshus, Friggebodar mm)

Med stor lyhördhet och nära kontakt med dig som kund, skapas funktionell och hållbar arkitektur. Målet är alltid att hitta de bästa lösningarna utifrån er budget och behov, platsens särart och fastighetens bestämmelser, så att att varje projekt uppnår bästa möjliga resultat.

Resultatet blir oftast kreativa, funktionella och kostnadseffektiva lösningar, som presenteras med både 2d-ritningar och visualiseringar i 3d-modeller och bilder.
Jag producerar bygglovsritningar och sköter kontakten med kommunen när bygglov behövs.
All form av fast inredning som kök, badrum, förvaring mm ingår också
i kompetensområdet.

Kontoret startades 1996, och drivs av arkitekt Lars-Göran Sönnerbo, utbildad på KTH Stockholm.

”Studio Helge har som mål att hjälpa privatpersoner att höja sin boendekvalité. Jag ser varje uppdrag som en stor utmaning och tar mig  an ditt projekt med entusiasm.”

Välkommen att ta en förutsättningslös kontakt.

projektbeskrivning

Det första mötet

Ett möte bokas in, där ni som kund får möjlighet att närmare beskriva ert behov; vad vill ni ha hjälp med? Detta möte är helt förutsättningslöst och syftet är att kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns. Är uppdraget om-och tillbyggnad i närområdet, ses vi på plats.

Uppdragsspec.

Utifrån mötet tar jag fram en uppdragsbeskriving som specificerar uppdragets omfattning och vad som ingår i det kommande samarbetet. Denna utgör det bindande avtalet mellan kund och arkitekt. Här framgår även ansvarsfördelning och arkitektkostnader.

Designförslag

När uppdragsbeskrivningen är godkänd, börjar design- och analysarbetet. Med grund i de bestämmelser (detaljplaner och regler) och förutsättningar som finns, arbetar jag fram ett designförslag utifrån dina önskemål. Ni som beställare har en viktigt roll i denna fas och kan även komma med lösningar. Detta presenteras med skisser, ritningar och 3d-bilder, och med din feedback ser jag till att lösningen blir optimal.

Bygglov

Det framarbetade förslaget ges den information som krävs för att ansöka om bygglov. Här bistår jag med de uppgifter och handlingar som krävs för ett godkänt bygglov.

Bygghandling

I detta skede tar jag fram de handlingar som utgör underlag för konstruktion- samt bygghandlingar. Dessa handlingar utgörs av detaljerade ritningar och, i de fall du som kund önskar det, arbetar jag även i detta skede fram förslag på belysning, material- och ytskikt samt fast inredning.

BiMX  3d-Modell

Nu kan du, för en rimlig kostnad, få ditt byggprojekt i en levande 3d-modell, där du själv kan gå runt och se hur det blir. Formatet den sparar i heter BIMX och kan läsas på din iPAD i en gratisapp du laddar ner från Appstore. Det är det smidigaste sättet att navigera i den virtuella värden. Men den kan också ses i din dator om du hellre önskar det.

Studio Helge Arkitektur & Design

Arkitekt Lars-Göran Sönnerbo

Lillängsvägen 31, 13141 Nacka

Mob:0707-960163

Tel:08-6421280

Studio Helge Arkitektur & Design

Arkitekt Lars-Göran Sönnerbo

Lillängsvägen 31, 13141 Nacka

Mob:0707-960163

Tel:08-6421280